Vi värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy är framtagen av – och omfattar Skärgårdsstads VVS AB, inklusive dess tillhörande dotterbolag och förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Genom att söka jobb hos oss eller beställa våra tjänster, så accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data.

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online eller offline, inkluderat uppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per mail/telefon alternativt på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter från olika källor.

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du söker en tjänst hos oss, om du skickar en offertförfrågan och använder dig av våra tjänster, eller när du kontaktar oss via brev, mail eller telefon. Denna information kan vara:

Person- och kontaktuppgifter – namn, födelsedatum, personnummer, faktura-och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, bankkontonummer, position i företaget etc.

Information vi samlar in om dig. När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om:

(Observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data).

Person – och kontaktuppgifter – såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura – och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, position i företaget etc.

Finansiell information –  exempelvis eventuella krediter, skulder alternativt negativ betalningshistorik.

Geografisk information – din geografiska placering

Informationen du ger oss eller som vi samlar in, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. För övrigt så är syftet med behandlingen följande:

Syfte med behandlingenLaglig grund för behandlingen ”varför är behandlingen nödvändig”
För att bekräfta din identitet och verifiera dina kontaktuppgifter.Fullfölja våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
För att administrera kundförhållandet, exempelvis tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär av ossFullfölja våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
För att fakturera och administrera din betalningFullfölja våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
För att fullfölja lämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt, bokföringslagar och kapitaltäckningskrav.Följa lämplig lagstiftning
För kvalitetssäkring. Våra produkter ska enligt lag CE-märkas och all dokumentation kopplat till detta ska finnas tillgänglig under en viss period.Följa lämplig lagstiftning
För att kunna kontakta dig gällande framtida rekryteringar, även efter en avslutad rekryteringsprocess. Om skriftligt samtycke

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi ser inget ändamål med att aktivt dela din information till tredje part. Det som kan tillkomma är att vi lämnar information till myndigheter såsom skatteverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet är bokföringslagen. Vi kommer INTE att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Den utomstående part som också har möjlighet att genom inloggning få tillgång till dina uppgifter, utan att själv ha något specifikt syfte att tillhandahålla dem är vår IT-leverantör. Genom ett upprättat personbiträdesavtal skyddar vi din data samt säkerhetsställer hanteringen av din information.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Din data behandlas nationellt och endast inom ramen för lokala servrar och ärendehanteringssystem.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi sparar endast din data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella förbindelser gentemot dig och så länge som det krävs för att uppfylla lagstadgade lagringsperioder. Exempelvis så arkiveras kundinformation i 10 år enligt EN1090. När vi sparar din data för andra syften än våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för framtida rekrytering, sparar vi informationen endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte, alternativt tills du upphäver samtycke. Rekryteringsmaterial sparas efter samtycke upp till 24 månader, den period du har rätt att väcka talan enligt diskrimineringslagen.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. En sådan begäran är kostnadsfri.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas i det fall som datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock komma att finnas legala skyldigheter för oss, som förhindrar oss från att omedelbart radera delar av informationen. Dessa skyldigheter uppstår bland annat från bokförings- och skattelagstiftningen, bank- och penningtvättslagen. I detta fall så blockerar vi den data som vi behöver spara, från att användas i andra syften än att fullfölja våra legala skyldigheter.

Tredjeparts tillägg
Denna webbplats kan använda SecuureIT Web Intelligence Security system (via 3on Webbyrå & Reklambyrå AB i Stockholm) som tredjeparts molnlagring och webbutrymme samt säkerhetstjänster för DNS och backups där personlig information kan samlas in. Dessa uppgifter hanteras enligt GDPR och är nödvändiga för säkerheten och för att ge besökare och användare en snabbare sida och säkrare Internet och webbplatsbesök.

Kontakta oss  

Skärgårdsstads VVS AB (org. 556928-9340) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. För information eller frågor kring integritets- och dataskydd, kontakta [email protected]

Skärgårdsstads VVS AB

Adress:
Laddarvägen 13 184 70 ÅKERSBERGA

Tel: 076-632 74 01
E-post: [email protected]

Organisationsnummer:
556928-9340

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2019-10-23